Kevin Hsu:

獅子吼的雜阿含(二七八)[0076a03]

於經文此句「六觸入處」未加註解,也未更改,於法義的理解上是有不妥。

僅提供各家版本供貴站參考:

台大獅子吼佛學專站

(二七八)[0076a03]

有退、不退法、六【觸】入處。諦聽,善思,當為汝說。

http://buddhaspace.org/agama/11.html#

雜阿含經論會編(上)

二二三(1);   四〇一(二七八)

有退,不退法,六【勝】 (2)入處。諦聽,善思,當為汝說。

[註 144.002]「六勝入處」,原本作「六觸入處」,今依下文及『相應部』改。

http://yinshun-edu.org.tw/Master_yinshun/y30_02_223

佛光山電子大藏經

二七七(二七八)

有退、不退法(45)、六【觸】入處(46)。諦聽!善思!當為汝說。

(046)「六觸入處」,依本經後文應為「六勝入處」。

http://etext.fgs.org.tw/content/agama-1/index.html#p=533

北傳:雜阿含278經 南傳:相應部35相應96經

有退、不退法、六{觸}[勝]入處,諦聽!善思!當為汝說。

http://agama.buddhason.org/SA/SA0278.htm


Linus Hsao:

獅子吼始終強調讀經和實修並重, 我們要做的是指月指, 能指出正確的方向是最重要的。


Ming-Hong Bai:

我也同意那個地方不是重點!

不過,如果他說的是正確的,修改起來也不麻煩的話,是可以考慮看看。


David Chiou:

照雜阿含經制式的文字來看,這經中「六觸入處」改為「六勝入處」合理,因為第一段是提綱,後來各段解釋。另一方面,「六觸入處」畢竟是各版中文大藏經的原文,不改也不影響理解。

基於我們對經文修改保守為要的原則,我們可以加在註解或進階辨正即可。

 
agama/研討_雜阿含經_第278經中是_六觸入處_或_六勝入處.txt · 上一次變更: 2020/10/23 12:23
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.12400197982788