guest:

SN 51.13 說「欲定」是「依靠欲而獲得定、獲得心一境性」,這些有什麼例子嗎?


Satipatthana Shi:

提供《瑜伽師地論》做參考:

當知欲等增上四種三摩地:

  1. 若有苾芻,依淨意樂及猛利欲,為欲證得最勝通慧,從諸如來及佛弟子,殷重恭敬聽聞正法,從聞無間,漸次證得勝三摩地,當知是名欲增上三摩地。
  2. 復有苾芻,如所聞法,如所得法,起大功用,發大精進,或正為他宣說開示,或以勝妙音詞讀誦,從此無間,漸次因緣能隨獲得勝三摩地,當知是名精進增上三摩地。
  3. 復有苾芻,於諸賢善三摩地相,善取思惟,觀青瘀等,乃至骨鎖以為邊際,由此所緣,次第生起勝三摩地,當知是名心增上三摩地。
  4. 復有苾芻,如所聞法,如所得法,獨處空閑,思惟籌量,審諦觀察,由此因緣,漸次生起勝三摩地,當知是名觀增上三摩地。

(CBETA 2019.Q3, Y31, no. 30, pp. 287a11-288a2)


David Chiou:

參考論中所說,補充白話說明如下,並加入該經的「讀經拾得」:

SN 51.13 說明「欲定」是指「依靠欲而獲得定、獲得心一境性」,例如對佛法非常有興趣、非常想要體證佛法,因此親近三寶、聽聞佛法、努力修行,而能得定。

「精進定」是指「依靠精進而獲得定、獲得心一境性」,例如知道修行方法後,努力精進修行,用各種方法讓自己更為努力修行,例如經常讀誦相關經典,排定修行的功課並每天力行,或是找同修互相切磋勉勵,而能得定。

「心定」是指「依靠心而獲得定、獲得心一境性」,例如基於對修定的初步心得,更加專注、精益求精,一步一步獲得更高的定境。

「觀定」是指「依靠觀而獲得定、獲得心一境性」,例如聽聞佛法後以智慧分析事物,觀察事物的本質,而能放下五蓋等等阻礙入定的煩惱,而能得定。

 
agama/研討_四神足有什麼例子.txt · 上一次變更: 2020/10/23 12:23
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.075949907302856