Chen Jian:

《增壹阿含經》9.10

爾時,世尊告諸比丘:

「我於此法中,不見一法,未有欲想便不生欲想,已生欲想便能滅之;未生瞋恚想便不生,已生瞋恚想便能滅之;未生睡眠想便不生,已生睡眠想便能滅之;未生調戲想便不生,已生調戲想便能滅之;未生疑想便不生,已生疑想便能滅之,亦當觀惡露不淨,已觀惡露不淨,未生欲想便不生,已生便能滅之;未生瞋恚便不生,已生瞋恚便能滅之;……乃至疑,未生疑想便不生,已生疑想便能滅之。

此一法為何法?只知道世尊也勸修不淨觀。


David Chiou:

可參見本品第7經的句型:「我於此眾中,不見一法最勝最妙,眩惑世人,不至永寂,縛著牢獄,無有解已。所謂男子見女色已,便起想著」。你引用的第10經只是因為中間的句子特別長,所以切開來看就比較難懂。

也就是說,這邊的「不見一法」,是指「不見一法有如後面提到的觀惡露不淨般」,能夠「未有欲想便不生欲想,已生欲想便能滅之……」。

只是在翻譯上 9.10 比較拗口,算是漏了「所謂」二個字。

 
agama1/什麼是_不見一法.txt · 上一次變更: 2020/10/23 14:14
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.080473899841309