chakwos:

  • 佛陀也在僧團自恣

《中阿含經》卷二十九第121經中,直接從舍利弗自恣開始。

其實在《雜阿含經》、《增壹阿含經》、《受新歲經》與《解夏經》的記載中,在經文的最初,是以佛陀先向大眾自恣作為開頭,亦即是以自身為例,教導比丘如何自恣,建立了往後僧團說戒會流程;而舍利弗尊者深達佛意,也做了第二個自恣者。

《雜阿含經》卷45:「爾時,世尊臨十五日月食受時,於大眾前敷座而坐,坐已,告諸比丘:「我為婆羅門,得般涅槃,持後邊身,為大醫師,拔諸劍刺。我為婆羅門,得般涅槃,持此後邊身,無上醫師,能拔劍刺。汝等為子,從我口生,從法化生,得法餘財,當懷受我,莫令我若身、若口、若心有可嫌責事。」」(CBETA, T02, no. 99, p. 330, a8-15)

《增壹阿含經》卷24〈善聚品32〉:「是時,世尊默然觀諸比丘已,便勅諸比丘:「我今欲受歲。我無過咎於眾人乎?又不犯身、口、意?」如來說此語已,諸比丘默然不對。是時,復再三告諸比丘:「我今欲受歲。然我無過於眾人乎?」」(CBETA, T02, no. 125, p. 677, a6-11)

《受新歲經》卷1:「是時世尊默然觀諸比丘已,便勅諸比丘:「我今欲受新歲,我無過咎於眾人乎?又不犯身口意耶?」如來說此語已,諸比丘默然不對。如來是時復三告諸比丘:「我今欲受新歲,然我無過於眾人乎?」」(CBETA, T01, no. 61, p. 858, b21-25)

《解夏經》卷1:「諸苾芻眾!我於夏中所有身口意業,汝等可忍?」(CBETA, T01, no. 63, p. 861, b23-24)

《中阿含經》卷二十九第121經沒有記錄到佛陀自恣這個階段,而是從舍利弗尊者自恣開始記錄,佛陀接著表示當時在場的舍利弗及其餘僧眾都是清淨的。(下一經則是有不清淨的比丘的狀況。)

 
agama2/研討_佛陀也在僧團自恣.txt · 上一次變更: 2020/12/05 21:51
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.10486197471619