您有新信

 
【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#1
白非白
【長恨迷蹤(四、九華之帳)】

誰是拜訪太真的皇家特使呢?陳鴻的《長恨傳》裡寫道“方士抽簪扣
扉,有雙童女出應門”又寫到方士求見兩次才見到貴妃,看來好像是
方士當特使。此乃大謬。咦?謬從何來?這《長恨傳》是參照居易先
生的長恨歌而寫,故名長恨傳,陳先生對道佛二法全然無所悉,於仙
家典故並不清楚。所以在這兒謬大了。

歌曰:【金闕西廂叩玉扃﹐轉教小玉報雙成。】這句“小玉報雙成”
陳兄寫成“二個童女出應門”,而“小玉”寫成“碧衣侍女”,報雙
成又意指“通報兩次”,這三點全都露是露餡兒所在。

唐代文人或官家,都有小ㄚ環,通稱為“小玉”,例如:
-------------------
《全唐詩•伊州•白居易》
老去將何散老愁,新教【小玉】唱伊州。
亦應不得多年聽,未教成時已白頭。
-------------------

看來居易先生不是好音樂老師。:P 另外王維的詩:
---------------------------
《奉和楊駙馬六郎秋夜即事》
高樓月似霜,秋夜鬱金堂。對坐彈盧女,同看舞鳳凰。
少兒多送酒,【小玉】更焚香。結束平陽騎,明朝入建章。
---------------------------

若是望文生意想當然耳的話,玉是碧綠色,那就誤成了碧衣侍女了,
“雙成”更不是兩個女童或者通報二次,雙成是指美人、佳人,也指
仙子。這是西周時期的仙話,是指一位叫“董雙成”的女子,董雙成
傳說是西王母的蟠桃仙子,下生人間修練,她丹成得道,自吹玉笙,
最後在錢塘江旁飛來峰下駕鶴仙去。

唐人寫詩時要形容美人又是仙子,就借用“雙成”來表示:
-------------------------------
《送蕭鍊師步虛詞》白居易
欲上瀛州臨別時,贈君十首步虛詞。天仙若愛應相問,可道江州司馬詩。
花紙瑤緘松墨字,把將天上共誰開。試呈王母如堪唱,發遣雙成更取來。
-------------------------------

鍊師者,鍊(練)氣之士也。又如:
-------------------------------
《送宮人入道•項斯》
願隨仙女董雙成,王母前頭作伴行。初戴玉冠多誤拜,欲辭金殿別稱名。
將敲碧落新齋磬,卻進昭陽舊賜箏。旦暮焚香繞壇上,步虛猶作按歌聲。

《文燕潤卿不至•鄭璧》
已知羽駕朝金闕,不用燒蘭望玉京。應是易遷明月好,玉皇留看舞雙成。
-------------------------------

小童女進去通報了貴妃仙子,但是貴妃卻是睡到自然不醒:

【聞道漢家天子使﹐九華帳裡夢魂驚。】
女童通報天子來使,貴妃才在九華帳裡由夢中驚醒過來。什麼是九華帳?
仙山應無惡道眾生,所以不會有蚊子,九華帳顯然不是防蚊用的,那是
作啥用?

請來《道教大詞典》兄查一查,道家有“九華”但是沒有“九華帳”,
原來九華是道家修練的方法之一,九華是“日月精華”,《抱朴子》
【暢玄】:『嚥九華於雲端,咀六氣於丹霞』

也許修練可以用帳來練,但是堂而皇之的睡著練嗎?這顯然是青蛙下水
-卜(不)通、卜通。九華之術是要用吐納法的,所以才叫“嚥九華”。
那麼這九華帳不是蚊帳,是室內裝潢而已嗎?真正意指為何?

咱們再請精算菩薩查找一番,發覺居易先生全集另有一處也有提到九華
帳一詞:
---------------------------
《新樂府•李夫人•鑒嬖惑也-白居易》
漢武帝,初喪李夫人。夫人病時不肯別,死後留得生前恩。
君恩不盡念未已,甘泉殿堨O寫真。丹青寫出竟何益,不言不笑愁殺人。
又令方士合靈藥,玉釜煎鍊金鑪焚。【九華帳】深夜悄悄,反魂香降夫人魂。
夫人之魂在何許,香煙引到焚香處。既來何苦不須臾,縹緲悠揚還滅去。
(中略)
傷心不獨漢武帝,自古及今皆若斯。
君不見穆王三日哭,重璧臺前傷盛姬。
又不見泰陵一掬淚,馬嵬坡下念楊妃。
縱令妍姿豔質化為土,此恨長在無銷期。
生亦惑,死亦惑,尤物惑人忘不得。
人非木石皆有情,不如不遇傾城色。
----------------------------

這首樂府一般相信應是寫在長恨歌之後的作品,用來感嘆“人非木石
皆有情,不如不遇傾城色。”我們由此詩裡這句:『又令方士合靈藥,
玉釜煎鍊金鑪焚。九華帳深夜悄悄,反魂香降夫人魂』可知九華帳可
讓道士將李夫人魂魄引入的“道具”。

唐人詩裡有別人用“九華帳”一詞的嗎?再請孔彪達菩薩一算,蹦出
來另一個:
-----------------
《洛陽女兒行》王維
洛陽女兒對門居,纔可容顏十五餘。
良人玉勒乘驄馬,侍女金盤鱠鯉魚。
畫閣朱樓盡相望,紅桃綠柳垂簷向。
羅幃送上七香車,寶扇迎歸【九華帳】。
..(中略)
城中相識盡繁華,日夜經過趙李家。
誰憐越女顏如玉,貧賤江頭自浣紗。
-----------------

王維是唐詩名人中的佛家,治佛甚篤,素享盛名,《全唐詩》裡只有
他們二人用了“九華帳”一詞,莫非其中又有玄機?這時孔尊者又送
來一報:
-------------------------------
《送童子下山•金地藏》
空門寂寞汝思家,禮別雲房下九華。愛向竹欄騎竹馬,懶於金地聚金沙。
添瓶澗底休招月,烹茗甌中罷弄花。好去不須頻下淚,老僧相伴有煙霞。
-------------------------------

細觀此詩,原來老和尚不忍小沙彌思家之苦,送他下九華山。小沙彌又
不忍離開老和尚而哭個不停,老和尚還安慰他“好好的回家去,我有煙
霞為伴”老和尚的慈顏令人心窩溫暖。揣測這和後來許多和小孩有關的
地藏菩薩造形如子安地藏、子水地藏等等或許不無關聯。

諸位看倌,這金地藏就是新羅王子,即是《高僧傳》所說示現的地藏
菩薩化身,地藏比丘於陳朝至德年間(584年)到中土九子山(後名九華
山)修法,結茅清修,為地方士紳諸葛節遊山時所發現。見和尚住的
是石洞茅蓬生活異常清苦。詢知是新羅王子,遠來中國求法,諸葛長
者深感未盡地主之誼,於是發心提倡,為地藏比丘修建寺院。

當時九子山主姓閔,家財甚富。建寺必得請閔公布施山地,諸葛長者
時向閔公長老乞地,閔公對地藏比丘也非常敬仰,問要地若何,地藏
答︰「一袈裟所覆蓋地足矣。」閔公笑而允之,時地藏以神通力,袈
裟一披,昇空化為九座金色蓮華之帳,蓋盡九子山,於是閔公遂將整
座九子山地,全部布施供養。

閔公為地藏護法,其子也隨地藏比丘出家,法號道明,為地藏的侍者。
現在所見的地藏菩薩像,兩旁有一老者及少年比丘,即閔公父子。後
人因名九子山為九華山,成了中土四大菩薩道場之一。

九華之帳和地藏菩薩有此淵源,那麼華帳除了覆蓋作為修行之地外,
可有什麼意涵?

原來“華帳”為“蓮華之帳”,語出《佛說月上女經》(T14n048),
當時【月上女】和【舍利弗】論法,得到世尊的讚嘆,月上女因而以
蓮華擲世尊頭上而化成蓮華帳:(略引)p0621b1起
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 (佛讚)善哉善哉月上。汝今乃能如是無礙辯說。
 ....
 爾時月上。見如是等妙勝神通。歡喜踊躍遍滿其體不能自勝。
 其女右手所執蓮華。遂捉投擲如來身上。其華到已在於佛頂成
 一花帳。其帳方整,下有四柱。縱廣正等,如依繩墨。
 ....
 而月上女。擲彼華時作是願言。世尊。願我藉此善根因緣力故。
 於未來世若諸眾生住我相者。為說其法令除我相。

 爾時彼女以佛神力。忽然復有第二蓮華現其右手。彼女於是復
 以其華擲向如來。其華至已在如來上為第二帳。眾寶莊嚴如上
 所說。於時彼女復言。世尊。願我藉此善根因緣。於未來世若
 有眾生住我見者。為說其法得除我見。
 ....
 爾時彼女以佛神力。忽然復有第三蓮華現其右手。其女爾時復
 以此華擲向如來。於即化成第三華帳。眾寶莊嚴如上所說。
 ....
 ....(如此這般四五六七八蓮華各有大願)
 爾時彼女以佛神力。忽然復有第九蓮華現其右手。其女復將遙
 擲佛頂。其華至已次第復成第九華帳。其帳縱廣如上所說。
 其女於是復言。世尊。願我藉此善根因緣。於當來世若有眾生
 住九使者。我為說法令除九使。
 ....
 爾時彼女以佛神力。忽然復有第十蓮華現其右手。其女於是復
 以彼華擲如來頂。其華至已次第復成第十華帳。莊嚴縱廣如上
 所說。
 其女爾時復言。世尊。願我藉此善根因緣。於當來世具足十力。
 如今世尊放大光明照十方剎等無有異。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

同學們,月上女的大願在第九華帳時發願希望眾生能除“九使”。而
後第十蓮華帳乃得佛道(和世尊等無有異)。九使就是九結,是眾生
所以三世輪迴不已的根本煩惱。斷九使便是斷根本煩惱而成道。

月上女發此“願令眾生斷九使,而後自身方成佛”的大願,和地藏菩
薩可說異曲同工。難怪世尊大大讚賞。

我們回頭看這華帳,蓮華帳有多高?經曰:
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
p0622a20(00)羉葬肊撐巧狺け堭b高至梵宮。
p0622a21(05)欓O以地居乃至大梵諸天子等。
p0622a22(10)囍]彼華帳復與無量千萬天眾同來集會
p0622a23(00)羉葬犮@尊便有微笑。然諸佛等有如是法。
p0622a24(01)禶L笑之時從其口出種種色光。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

看來地藏袈裟只蓋九華山算是小小展示一下神通而已,而貴妃有九華
之帳並非已斷煩惱,而是地藏借佛力加以庇護,居易先生用下四句寫
貴妃並沒有因九華之帳而修行,反而無所事事而大睡其覺:

【攬衣推枕起徘徊﹐珠箔銀屏迤邐開。雲髻半偏新睡覺﹐花冠不整下
堂來。】

貴妃醒來不知要穿哪一套衣服、配哪一件首飾,最後急忙下堂來見,
此一景象居易先生活靈活現的描述令人拍案。

批文至此,不禁心有一嘆,嗚呼,若無心修行,則雖處仙山九華帳中,
依然只是虛渡光陰而已。欲知貴妃後事如何發展?且待下回。
--
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
佛法一,一法佛,一法佛法法一佛。
真如一,一真如,一真如真真一如。
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼嬰愚∼∼
Thu Mar 24 15:14:59 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#2
巫師
※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> -------------------------------
> 《送童子下山•金地藏》
> 空門寂寞汝思家,禮別雲房下九華。愛向竹欄騎竹馬,懶於金地聚金沙。
> 添瓶澗底休招月,烹茗甌中罷弄花。好去不須頻下淚,老僧相伴有煙霞。
> -------------------------------

  這詩讓我聯想起微笑的長眉尊者, 真希望能碰到這種比丘...

--
  偶理想中的天堂:     1.每天晚上有小酒小酌一番 (換成紅茶也可以)
               2.每天晚上有兩片烤魚下巴 (換成腱子冬粉也可以)
               3.每天晚上有奇怪內容的節目(換成鬼話連篇也可以 )
  偶理想中的老年生活:    在河港旁擺熱呼呼的黑輪攤,客人可以喝杯清酒
  偶理想中變成老頭子的模樣: 就是櫻桃爺爺那個樣子, 有點呆呆的很可愛.
               
Thu Mar 24 18:14:16 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#3
root
※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:

> 唐人寫詩時要形容美人又是仙子,就借用“雙成”來表示:

 原來如此 O_O ,看古今人的解釋真是五花八門,

 覺得白非白學長已經可以去中文系開課了 :)

 突然覺得,為啥叫白非白,

 拿三稜鏡來解析 白光,會發現白光是由七種色光組成,

 是七彩的耶。 _oz 拜下中..
Thu Mar 24 18:40:09 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#4
白非白
※ 引述《root (root)》之銘言:
>  突然覺得,為啥叫白非白,
>  拿三稜鏡來解析 白光,會發現白光是由七種色光組成,
>  是七彩的耶。 _oz 拜下中..

  非也。吾乃黑光演員也。
Thu Mar 24 21:58:04 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#5
白非白
※ 引述《magelinus (巫師)》之銘言:
> ※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> > -------------------------------
> > 《送童子下山•金地藏》
> > 空門寂寞汝思家,禮別雲房下九華。愛向竹欄騎竹馬,懶於金地聚金沙。
> > 添瓶澗底休招月,烹茗甌中罷弄花。好去不須頻下淚,老僧相伴有煙霞。
> > -------------------------------
>   這詩讓我聯想起微笑的長眉尊者, 真希望能碰到這種比丘...

 想想,世尊會交棒的菩薩果然令人如沐春風。
Thu Mar 24 22:08:29 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#6
巫師
※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> ※ 引述《magelinus (巫師)》之銘言:
> > ※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> > > -------------------------------
> > > 《送童子下山•金地藏》
> > > 空門寂寞汝思家,禮別雲房下九華。愛向竹欄騎竹馬,懶於金地聚金沙。
> > > 添瓶澗底休招月,烹茗甌中罷弄花。好去不須頻下淚,老僧相伴有煙霞。
> > > -------------------------------
> >   這詩讓我聯想起微笑的長眉尊者, 真希望能碰到這種比丘...
>  想想,世尊會交棒的菩薩果然令人如沐春風。
     ^^^^^^^^^^^^^^^^

  嘿阿,深有同感。至少在阿含經都可以看到這些老老師兄們討論甚至是指導後進
  的紀錄,所以一想到後世的徒子徒孫竟然會反過來說他們是不求進步的焦芽敗種
  ,滿令人冒冷汗的,好像世尊所說的"無學"是在說假的..@_@

--
  偶理想中的天堂:     1.每天晚上有小酒小酌一番 (換成紅茶也可以)
               2.每天晚上有兩片烤魚下巴 (換成腱子冬粉也可以)
               3.每天晚上有奇怪內容的節目(換成鬼話連篇也可以 )
  偶理想中的老年生活:    在河港旁擺熱呼呼的黑輪攤,客人可以喝杯清酒
  偶理想中變成老頭子的模樣: 就是櫻桃爺爺那個樣子, 有點呆呆的很可愛.
               
Thu Mar 24 23:31:31 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#7
root
※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
> 貴妃並沒有因九華之帳而修行,反而無所事事而大睡其覺:

> 批文至此,不禁心有一嘆,嗚呼,若無心修行,則雖處仙山九華帳中,
> 依然只是虛渡光陰而已。欲知貴妃後事如何發展?且待下回。

真可惜,像我等每天折腰,連覺都睡不好了。嗚呼中突然畜興大發,
作打油濕一首:【九華之悵】

      朝九晚五日夜忙,
      佛前罕現梵音響。
      忽聞九華仙人睡,
      只怕雙成變成雙。

 伏維尚饗..
Fri Mar 25 02:37:12 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#8
root
※ 引述《magelinus (巫師)》之銘言:
> ※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> > -------------------------------
> > 《送童子下山•金地藏》
> > 空門寂寞汝思家,禮別雲房下九華。愛向竹欄騎竹馬,懶於金地聚金沙。
> > 添瓶澗底休招月,烹茗甌中罷弄花。好去不須頻下淚,老僧相伴有煙霞。
> > -------------------------------
>   這詩讓我聯想起微笑的長眉尊者, 真希望能碰到這種比丘...

  雜阿含云:"時 尊者賓頭盧以手舉眉毛。視王而言。"

  呵呵呵..眉毛長到要用手舉起來,怹的面容一定非常和藹慈詳 *_*'
Fri Mar 25 03:31:02 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#9
七月
※ 引述《root (root)》之銘言:
> ※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> > 唐人寫詩時要形容美人又是仙子,就借用“雙成”來表示:
>  原來如此 O_O ,看古今人的解釋真是五花八門,
>  覺得白非白學長已經可以去中文系開課了 :)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   老師早已有資格去台大中文系講課了,
   四五年以前有就仿間道士去學校講課,
   只是有沒有人拉師過去而已.....


>  突然覺得,為啥叫白非白,
>  拿三稜鏡來解析 白光,會發現白光是由七種色光組成,
>  是七彩的耶。 _oz 拜下中..
         ^^^

         表是看不懂的意思嗎?
Fri Mar 25 09:26:13 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#10
巫師
※ 引述《sici (七月)》之銘言:
> >  突然覺得,為啥叫白非白,
> >  拿三稜鏡來解析 白光,會發現白光是由七種色光組成,
> >  是七彩的耶。 _oz 拜下中..
>          ^^^
>         表是看不懂的意思嗎?
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  不曉得orz的意思嗎? _oz是變種...

--
  偶理想中的天堂:     1.每天晚上有小酒小酌一番 (換成紅茶也可以)
               2.每天晚上有兩片烤魚下巴 (換成腱子冬粉也可以)
               3.每天晚上有奇怪內容的節目(換成鬼話連篇也可以 )
  偶理想中的老年生活:    在河港旁擺熱呼呼的黑輪攤,客人可以喝杯清酒
  偶理想中變成老頭子的模樣: 就是櫻桃爺爺那個樣子, 有點呆呆的很可愛.
               
Fri Mar 25 09:34:04 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#11
灰色馬桶
※ 引述《root (root)》之銘言:
>  突然覺得,為啥叫白非白,
>  拿三稜鏡來解析 白光,會發現白光是由七種色光組成,
>  是七彩的耶。 _oz 拜下中..

 的確! 白非白

 這其中有些學問...

 從事TV產業的人

 這點一定是非了解不可
Sat Mar 26 00:06:03 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#12
台灣加油樂利安康
可否順道提一下玄宗老兄、高力士、安祿山、武則天跑到哪兒去了嗎?

還有,日本出現楊貴妃之墓是怎麼一回事呢?

然後,我可否轉白非白同學有關准提法門系列和長恨迷蹤到我個人網站?

以上。
--
三教非和同,萬法不歸宗;
若說為一統,無異打秋風。
--
獅子吼站 板面介紹:                     cbs.ntu.edu.tw
健康飲食 - 養生要訣, 素餐好康倒相報.               BudaFood
◆ 修改: 05/03/26 0:40:29 <61.64.100.70> 
◆ 修改: 05/03/26 0:41:47 <61.64.100.70> 
Sat Mar 26 00:39:53 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#13
白非白
※ 引述《images (台灣加油樂利安康)》之銘言:
> 可否順道提一下玄宗老兄、高力士、安祿山、武則天跑到哪兒去了嗎?

 據可靠來源指出,這幾位最後都死了。分散五道中。

> 還有,日本出現楊貴妃之墓是怎麼一回事呢?

 日本人愛美人。
Mon Mar 28 05:24:17 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#14
LMR
※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> ※ 引述《images (台灣加油樂利安康)》之銘言:
> > 可否順道提一下玄宗老兄、高力士、安祿山、武則天跑到哪兒去了嗎?
>  據可靠來源指出,這幾位最後都死了。分散五道中。
那可否再問:她們都在哪五道中呢??
Mon Mar 28 05:58:02 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#15
白非白
※ 引述《bajiqa (LMR)》之銘言:
> ※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> > ※ 引述《images (台灣加油樂利安康)》之銘言:
> > > 可否順道提一下玄宗老兄、高力士、安祿山、武則天跑到哪兒去了嗎?
> >  據可靠來源指出,這幾位最後都死了。分散五道中。
> 那可否再問:她們都在哪五道中呢??

 唔..可能一下為人,一下為鬼..一下為畜..一下為天..一下為修羅..
 吧。輪轉五道,暫無休息。應該和我們大家並無不同。
Mon Mar 28 12:23:59 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#16
巫師
※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> ※ 引述《images (台灣加油樂利安康)》之銘言:
> > 可否順道提一下玄宗老兄、高力士、安祿山、武則天跑到哪兒去了嗎?
>  據可靠來源指出,這幾位最後都死了。分散五道中。
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ...真是漂亮...=_=a


--
  偶理想中的天堂:     1.每天晚上有小酒小酌一番 (換成紅茶也可以)
               2.每天晚上有兩片烤魚下巴 (換成腱子冬粉也可以)
               3.每天晚上有奇怪內容的節目(換成鬼話連篇也可以 )
  偶理想中的老年生活:    在河港旁擺熱呼呼的黑輪攤,客人可以喝杯清酒
  偶理想中變成老頭子的模樣: 就是櫻桃爺爺那個樣子, 有點呆呆的很可愛.
               
Mon Mar 28 13:04:15 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 【長恨迷蹤(四、九華之帳)】
#17
LMR
※ 引述《abstsai (白非白)》之銘言:
> > 那可否再問:她們都在哪五道中呢??
>  唔..可能一下為人,一下為鬼..一下為畜..一下為天..一下為修羅..
>  吧。輪轉五道,暫無休息。應該和我們大家並無不同。
那他們在這五道中不就常常糾格在一起???
這樣她們每次見到面,會不會又是剛開始和睦在一起,後來又鬧翻了?

好像有點離題,抱歉版主~~~
Mon Mar 28 13:29:42 2005
回覆 | 轉寄 | 返回

卍 台大獅子吼佛學專站  http://buddhaspace.org