您有新信

 
什麼是無間等?如何才能無間等?
#1
dc0303
請教諸位大德

什麼是無間等?

如何才能無間等?
2013年 2月 1日 13:03:41 星期五
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 什麼是無間等?如何才能無間等?
#2
菩提子
※ 引述《dc0303 (dc0303)》之銘言:
> 請教諸位大德
> 什麼是無間等?
> 如何才能無間等?

「無間等」也譯為「現觀」,簡單的說就是「直接的體驗」。
印順法師在《性空學探源》第二章第一節有詳細的說明可供參考:

---------------------------------------------------------
《性空學探源》第二章第一節第四項 思擇與現觀
...
經中說的知法、現法、入法、正見、正觀、如實知……等,都是
現觀的別名。現觀,是一種親切、直接而明明白白的體驗;是一
種直覺到的經驗,不是意識的分別,不是抽象的說明,也不是普
通生活的經驗;它是內心深入對象的一種特殊經驗。拿個現代名
辭來說,就是一種神祕經驗。這種直覺的神祕經驗,本來為世界
各宗教所共有,而且作為他們的理想境界,所追求到達的目的。
不過內容與佛法有所不同罷了。他們在狂熱的信心中,加上誠懇
的宗教行為,或祭祀,或懺悔,或禁食,或修定時,由精神的集
中,迫發出一種特殊的經驗;在直覺中,或見神,或見鬼,或見
上帝,有種種神祕的現象。佛法中的現觀,也就是這種直覺經驗
;如聲聞乘的「阿毗曇」,譯為對法或現法,大乘的般若無分別
智等,都是這類直覺。假使學佛法,專注重在這直覺的現觀,每
易與外道──其他宗教相混,失卻佛法的特質,或不免走上歧途
。因為這種沒有通過理智的直覺,混入由於信仰及意志集中所產
生的幻象,確有其內心的體驗,但每不與真相符合。所以這種境
界,不都是正確的,而有非常危險性的。得此境界的人,儘管可
以發生堅強的自信心,但對身心修養、社會國家,並不能有什麼
實際的利益,或者有小利而引起極大的流弊。佛法的現觀,與外
道的不同,是正覺,在乎特重理智,是通過了理智的思擇。佛法
中,在未入現觀前,必先經過多聞、尋思、伺察、簡擇種種的階
段;這一切,總名之曰「思擇」。思擇,是純理智的觀察。在思
擇中,得到一種正確的概念之後,再在誠信與意志集中之中去審
諦觀察,以達到現觀。所以,佛法的方法,可說是信仰與理智的
合一,一般智識與特殊體驗的合一。從現觀去體驗空性之前,必
先經過分別智慧的思擇,所以《阿含》中說︰「先得法住智,後
得涅槃智。」從聞而思,從思而修,從修而證,這是佛法修行的
要則,絕不容踰越躐等;踰越,就踏上了錯誤的歧途。

現觀成就的結果,可得到一種離絕一切思惟分別、能知所知平等
平等、融然一體的直覺,這是大小經論所共認的。
---------------------------------------------------------
Fri Feb 1 14:33:41 2013
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 什麼是無間等?如何才能無間等?
#3
Charlie Wang
※ 引述《evan (菩提子)》之銘言:
> > 請教諸位大德
> > 什麼是無間等?
> > 如何才能無間等?
> 「無間等」也譯為「現觀」,簡單的說就是「直接的體驗」。
> 印順法師在《性空學探源》第二章第一節有詳細的說明可供參考:
> ---------------------------------------------------------
> 《性空學探源》第二章第一節第四項 思擇與現觀
> ...
> 經中說的知法、現法、入法、正見、正觀、如實知……等,都是
> 現觀的別名。現觀,是一種親切、直接而明明白白的體驗;是一
> 種直覺到的經驗,不是意識的分別,不是抽象的說明,也不是普
> 通生活的經驗;它是內心深入對象的一種特殊經驗。拿個現代名
> 辭來說,就是一種神祕經驗。這種直覺的神祕經驗,本來為世界
> 各宗教所共有,而且作為他們的理想境界,所追求到達的目的。
> 不過內容與佛法有所不同罷了。他們在狂熱的信心中,加上誠懇
> 的宗教行為,或祭祀,或懺悔,或禁食,或修定時,由精神的集
> 中,迫發出一種特殊的經驗;在直覺中,或見神,或見鬼,或見
> 上帝,有種種神祕的現象。佛法中的現觀,也就是這種直覺經驗
> ;如聲聞乘的「阿毗曇」,譯為對法或現法,大乘的般若無分別
> 智等,都是這類直覺。假使學佛法,專注重在這直覺的現觀,每
> 易與外道──其他宗教相混,失卻佛法的特質,或不免走上歧途
> 。因為這種沒有通過理智的直覺,混入由於信仰及意志集中所產
> 生的幻象,確有其內心的體驗,但每不與真相符合。所以這種境
> 界,不都是正確的,而有非常危險性的。得此境界的人,儘管可
> 以發生堅強的自信心,但對身心修養、社會國家,並不能有什麼
> 實際的利益,或者有小利而引起極大的流弊。佛法的現觀,與外
> 道的不同,是正覺,在乎特重理智,是通過了理智的思擇。佛法
> 中,在未入現觀前,必先經過多聞、尋思、伺察、簡擇種種的階
> 段;這一切,總名之曰「思擇」。思擇,是純理智的觀察。在思
> 擇中,得到一種正確的概念之後,再在誠信與意志集中之中去審
> 諦觀察,以達到現觀。所以,佛法的方法,可說是信仰與理智的
> 合一,一般智識與特殊體驗的合一。從現觀去體驗空性之前,必
> 先經過分別智慧的思擇,所以《阿含》中說︰「先得法住智,後
> 得涅槃智。」從聞而思,從思而修,從修而證,這是佛法修行的
> 要則,絕不容踰越躐等;踰越,就踏上了錯誤的歧途。
> 現觀成就的結果,可得到一種離絕一切思惟分別、能知所知平等
> 平等、融然一體的直覺,這是大小經論所共認的。
> ---------------------------------------------------------

後學的[無間等]的知見...和下面所貼的文....是一樣的.
[Sorry未經同意就移植過來了,請菩薩見諒.]

***************

淨心
 佛陀每天安住在怎樣的心境中?

..............................................................................
(22)「佛陀每天安住在怎樣的心境中?」
..............................................................................

    佛陀曾談到自己: 「如來住於空性殿堂( sunnata-vihara )」(泰本巴利藏第 14
冊, 226 頁)。 這裡的「殿堂」是心法而非色法,心法本身也是一種住處,就是心境,
「空性殿堂」是一種當下空掉「我」、「我所有」的心境。佛陀這樣對自己說:「如來安
住於空性殿堂,每天都有無上的喜悅。」安住「空性殿堂」,就是安住於面對一切事物時
都能空掉「自我」的感覺。
************************

後學一直以為[無間等]就是沒有間隙的安住於空性中!

....原來還是專有名詞的解釋!!
2013年 2月 1日 22:02:37 星期五
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 什麼是無間等?如何才能無間等?
#4
dc0303
感恩兩位大德教導

> 後學一直以為[無間等]就是沒有間隙的安住於空性中!

(三三九)

如是我聞

一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時。世尊告諸比丘。有六常行。

云何為六。若比丘眼見色。不苦.不樂。正念正智捨心住。

耳聲.鼻香.舌味.身觸.意識法。不苦.不樂。捨心住正念正智。

是名比丘六常行

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行佛不是說要捨心住正念正智嗎?

如何捨心住正念正智?

捨心與住於空性中是不是一樣呢?
2013年 2月 2日 7:15:42 星期六
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 什麼是無間等?如何才能無間等?
#5
小小獅
※ 引述《dc0303 (dc0303)》之銘言:
> 感恩兩位大德教導
> > 後學一直以為[無間等]就是沒有間隙的安住於空性中!
> (三三九)
> 如是我聞
> 一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園
> 爾時。世尊告諸比丘。有六常行。
> 云何為六。若比丘眼見色。不苦.不樂。正念正智捨心住。
> 耳聲.鼻香.舌味.身觸.意識法。不苦.不樂。捨心住正念正智。
> 是名比丘六常行
> 佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行
> 佛不是說要捨心住正念正智嗎?
> 如何捨心住正念正智?
> 捨心與住於空性中是不是一樣呢?

小的看到大德提到了「捨心」,自己不懂,就去查了CBETA,把整理的初步心得放在下面,供諸
大德們參考、指正。  ~~阿彌陀佛!無量光、無量壽!~~

「捨心」的涵義有很多層。下面分四部份簡單地講一講:﹝◎受戒起修﹞、﹝◎出離解脫﹞、﹝◎
保任常行﹞、及﹝◎入禪要道﹞。

﹝◎受戒起修﹞

《長阿含經》卷10:「又白佛言:「齊幾名賢聖捨心?」佛告帝釋:「捨心有三:一者喜身,二
者憂身,三者捨身。帝釋!彼喜身者,自害、害他,亦二俱害;捨此喜已,如所喜,不自害、
害他,二俱不害,知時比丘專念不忘,即名受具足戒。帝釋!彼憂身者,自害、害彼,亦二俱
害;捨此憂已,如所憂,不自害、害他,二俱不害,知時比丘專念不忘,即名受具足戒。復
次,帝釋!彼捨身者,自害、害他,亦二俱害;捨此身已,如所捨,不自害、不害他,二俱不
害,知時比丘專念不忘,是即名為受具足戒。」」(CBETA, T01, no. 1, p. 64, c21-p. 65, a3)

01.這一段是講:捨「害」。把「害」捨掉,什麼「害」呢?害自己、害他人、害自己又害他
人。「捨心」,這媮羲漪O:把「心」安住在「捨害」的念頭上。當我們的念頭一直想著「傷
害」這件事時,慢慢地我們就會從心理的動作﹝想、受﹞一直發展到身體的動作。我們心理的
行為有兩種狀態:不喜和憂惱;我們身體的行為有一種狀態:實際做出傷害的動作。所以當我
們捨害的時候,就得到三種利益:心理上的平安﹝喜、不憂﹞,以及身體上的平安。而這正是
持戒的功能,「得自他、身心的平安」。從修行的觀點來看,這看來像是初學者入門時的功課。

﹝◎出離解脫﹞

02A.「捨心」,也可以看做是「四無量心」﹝慈心、悲心、喜心、捨心﹞四心的一種。下面的
經文比較長,我把它重新分段來看。﹝﹞中的文字是我加的解說

《大集法門經》卷2:「復次,六種對治出離界,是佛所說。謂

﹝1慈心→(對治)→瞋心→於瞋心出離解脫﹞
有苾芻,作如是言:『我修慈心解脫觀,隨所作事,皆如實知,發起精進慈心對治,我於瞋
心,而悉能盡。為由如是慈心解脫觀故,所有瞋心無處容受。』而但觀彼慈心現前,是故瞋心
不於是處有所生起。何以故?由彼慈心出離因故。

﹝2悲心→(對治)→害心→於害心出離解脫﹞
有苾芻,作如是言:『我修悲心解脫觀,隨所作事,皆如實知,發起精進悲心對治,我於害
心,而悉能盡。為由如是悲心解脫觀故,所有害心,無處容受。』而但觀彼悲心現前,是故害
心不於是處有所生起。何以故?由彼悲心出離因故。

﹝3喜心→(對治)→不喜心→於不喜心出離解脫﹞
有苾芻,作如是言:『我修喜心解脫觀,隨所作事,皆如實知,發起精進喜心對治,我於不喜
心,而悉能盡。為由如是喜心解脫觀故,所有不喜心,無處容受。』而但觀彼喜心現前,是故
不喜心不於是處有所生起。何以故?由彼喜心出離因故。

﹝4捨心→(對治)→欲貪心→於欲貪心出離解脫﹞
有苾芻,作如是言:『我修捨心解脫觀,隨所作事,皆如實知,發起精進捨心對治,我於欲貪
之心,而悉能盡。為由如是捨心解脫觀故,所有欲貪之心,無處容受。』而但觀彼捨心現前,
是故欲貪之心,不於是處有所生起。何以故?由彼捨心出離因故。

﹝5無相心→(對治)→取相心→於取相心出離解脫﹞
有苾芻,作如是言:『我修無相心解脫觀,隨所作事,皆如實知,發起精進無相心對治,我於
取相之心,而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故,所有取相之心,無處容受。』而但觀彼無相
心現前,是故取相之心,不於是處有所生起。何以故?由彼無相心出離因故。

﹝6決定心→(對治)→疑惑心→於疑惑心出離解脫﹞
有苾芻,作如是言:『我修決定行,以決定法對治,我於疑惑之心,而悉能盡。為由如是決定
行故,所有疑惑之心,無處容受。』而但觀彼決定心現前,是故疑惑之心,不於是處有所生
起。何以故?由彼決定心出離因故。

如是等名為六種對治出離界。如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理宣說。而令眾生如說修
習,行諸梵行,利益安樂天人世間。」(CBETA, T01, no. 12, p. 232, a20-b27)

這段經文說明了,在修四無量心時,悲心解脫觀,是用來對治害心;捨心解脫觀,是用來對治
欲貪心。這是不同於上面的經文,應該是比第一段講的捨心更深入了,而屬於以第一段的捨心
為基礎的進階修行。

這埵陪荌暋D:「修無相心」是不是就在「修空觀」﹝也就是修智慧﹞?我覺得應該可以說:
「是」。說「是」的原因,因為「不取相心」是修空觀的前方便之ㄧ。

02B.「四無量心」,佛有一方便說,如下經文。此處,慈心→對治→有量業;悲心→對治→偷盜;
喜心→對治→邪淫;捨心→對治→妄語,可以看成是從上面的初學階段,前進到進階修學時,中間
的銜接階段。這堣]可以把修習「四無量心」看成是修不動業的方便法門。

《雜阿含經》卷32:「佛告聚落主:「如甲上之土甚少,大地之土其數無量。如是心與慈俱,修
習多修習,諸有量業者,如甲上土,不能將去,不能令住。如是偷盜對以悲心,邪婬對以喜
心,妄語對以捨心,不得為比。」」(CBETA, T02, no. 99, p. 232, b3-7)

﹝◎保任常行﹞

03.下面的「捨心」,指在日常生活中,當我們的六根接觸六塵時,產生六識的情況下,心裡面
的意念,會有「可意」、「不可意」和「厭離」、「不厭離」,這兩種正面情緒和負面情緒產
生。把這兩種正負面向的情緒,同時捨離,而住在正念正智的念頭上面。這時的「捨心」為
「心」裡的情緒「捨離不平等」的波動、起伏;「捨心」也可看做是「平等心」。因為這是在
日常生活中常常要做的功課,其實也就是在日常生活中,打基礎、或保任的功夫。

《雜阿含經》卷11:「阿難白佛言:「唯願世尊為諸比丘說賢聖法、律無上修根,諸比丘聞已,
當受奉行。」
佛告阿難:「諦聽,善思,當為汝說。緣眼、色,生眼識,見可意色,欲修如來厭離正念正
智。眼、色緣生眼識,不可意故,修如來不厭離正念正智,眼、色緣生眼識,可意不可意,欲
修如來厭離、不厭離正念正智。眼、色緣生眼識,不可意可意,欲修如來不厭離、厭離正念正
智。眼、色緣生眼識,可意不可意,可不可意,欲修如來厭、不厭、俱離捨心住正念正智。
「如是,阿難!若有於此五句,心善調伏、善關閉、善守護、善攝持、善修習,是則於眼、色
無上修根。耳、鼻、舌、身、意法亦如是說。阿難!是名賢聖法,律無上修根。」」(CBETA,
T02, no. 99, p. 78, b6-20)

《雜阿含經》卷13:「如是我聞:一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時,世尊告諸比丘:「有六常行。云何為六,若比丘眼見色,不苦、不樂,正念正智捨心
住。耳聲、鼻香、舌味、身觸、意識法,不苦、不樂,捨心住正念正智,是名比丘六常行。」
佛說是經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 93, a16-21)

﹝◎入禪要道﹞

04A.下面的「捨心」,指在四禪的每一個階段,「心」都要「捨離」苦、樂、憂、喜、捨的感
受,而得以進入禪境。

《雜阿含經》卷17:「如是我聞:一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時,世尊告諸比丘:「有食念者、有無食念者、有無食無食念者;有食樂者、無食樂者、有
無食無食樂者;有食捨者、有無食捨者、有無食無食捨者;有食解脫者、有無食解脫者、有無
食無食解脫者。
「云何食念?謂五欲因緣生念。云何無食念?謂比丘離欲、離惡不善法,有覺有觀,離生喜
樂,初禪具足住,是名無食念。云何無食無食念?謂比丘有覺有觀息,內淨一心,無覺無觀,
定生喜樂,第二禪具足住,是名無食無食念。
「云何有食樂?謂五欲因緣生樂、生喜,是名有食樂。云何無食樂?謂息有覺有觀,內淨一
心,無覺無觀,定生喜樂,是名無食樂。云何無食無食樂?謂比丘離喜貪,捨心住正念正知,
安樂住彼聖說捨,是名無食無食樂。
「云何有食捨?謂五欲因緣生捨,是名有食捨。云何無食捨?謂彼比丘離喜貪,捨心住正念正
知,安樂住彼聖說捨,第三禪具足住,是名無食捨。云何無食無食捨?謂比丘離苦息樂,憂喜
先已離,不苦不樂捨,淨念一心,第四禪具足住,是名無食無食捨。
「云何有食解脫?謂色俱行。云何無食解脫?謂無色俱行。云何無食無食解脫?謂彼比丘貪欲
不染、解脫,瞋恚、愚癡心不染、解脫,是名無食無食解脫。」
佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 123, a23-b19)

04B.下面的經文,專對修習「七覺支」的禪法來說。這堛滿u捨」心,指「捨覺支」心,依著
「定覺支」,心捨離貪憂。

《雜阿含經》卷26:「佛告無畏:「若婆羅門有一勝念,決定成就,久時所作,久時所說,能隨
憶念,當於爾時習念覺支。修念覺已,念覺滿足,念覺滿足已,則於選擇分別思惟,爾時擇法
覺支修習。修擇法覺支已,擇法覺支滿足,彼選擇分別思量法已,則精進方便。精進覺支於此
修習,修精進覺支已,精進覺支滿足,彼精進方便已,則歡喜生,離諸食想。修喜覺支,修喜
覺支已,則喜覺支滿足,喜覺支滿足已,身心猗息,則修猗覺支。修猗覺支已,猗覺滿足,身
猗息已,則愛樂,愛樂已心定,則修定覺支。修定覺支已,定覺滿足,定覺滿足已,貪憂滅,
則捨心生,修捨覺支。修捨覺支已,捨覺支滿足。如是,無畏!此因、此緣眾生清淨。」」
(CBETA, T02, no. 99, p. 190, c12-26)

如果要細講「捨心」,還可以有得發揮,就留給各位諸賢大德來發表。
2013年 2月 2日 12:06:01 星期六
回覆 | 轉寄 | 返回

Re: 什麼是無間等?如何才能無間等?
#6
dc0303
找到了一個答案

試執行之


(八九八)

爾時。世尊告諸比丘。

若比丘於眼欲貪斷。欲貪斷者。是名眼已斷。

已知斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世成不生法。
2014年 9月 2日 13:39:55 星期二
回覆 | 轉寄 | 返回

卍 台大獅子吼佛學專站  http://buddhaspace.org