您有新信

 
agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#1
@Facebook
增一阿含經慚愧品第十八 卷第九

第三經之理解討論--關於法施與財施的理解

感謝上週讀書會 David Chiou 陳正哲 Yun Ling Kang Chakwos Liu  學友與大家的
討論與啟發

http://buddhaspace.org/main/modules/dokuwiki/agama1:%E5%A2%9E%E5%A3%B9%E9%
98%BF%E5%90%AB%E7%B6%93%E6%85%9A%E6%84%A7%E5%93%81%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%85
%AB#三

讀書會討論整理如下:

本經中,む爾時,世尊告諸比丘:「常當法施,勿習食施。所以然者,汝等今有果報
之祐,使我弟子恭敬於法,不貪利養。設貪利養者,則有大過於如來所。]

此句一開始讀起來不太好懂,產生的疑問是: 一開始會思考是:佛陀鼓勵弟子們要
去實行法的布施嗎?然在後面,卻又說到貪利養在如來門下是有大過的,這裡似乎不
好理解

因為聲聞出家弟子們是無法蓄有財物的,前面提到要食施,似乎弟子們也不太容易做
到

而我想到,是否法施與食施是由他人布施給弟子們呢? 佛陀布施佛法,在家施主們
布施食物,這樣理解就比較通順,而佛陀開示弟子們不要去貪圖利益、食物的供養,
而是要常常掛念學到的法,這樣似乎會比較順,而也可以進一步比較其他經典。

=======================================

2017/3/15補上  其他比對經典(謝謝莊春江師兄的整理):

中阿含88經/求法經(穢品)(莊春江標點) 

.....

爾時,世尊告諸比丘: 

「汝等當行求法,莫行求飲食,所以者何?我慈愍弟子故,欲令行求法,不行求飲食
。若汝等行求飲食,不行求法者,汝等既自惡,我亦無名稱。若汝等行求法,不行求
飲食者,汝等既自好,我亦有名稱。 

......

中部3經/法之繼承人經(根本法門品)(莊春江譯) 

.............

世尊這麼說: 

「比丘們!你們要成為我的法之繼承人,不要成為財物之繼承人。我[出於]對你們的
憐愍而想:『弟子們是否能成為我的法之繼承人,而不是財物之繼承人。』

比丘們!如果你們成為我的財物之繼承人,你們因此會被指責:『大師的弟子們住於
財物之繼承人,而不是法之繼承人。』我也因此會被指責:『大師的弟子們住於財物
之繼承人,而不是法之繼承人。』而,比丘們!如果你們成為我的法之繼承人,而不
是財物之繼承人,你們因此不會被指責:『大師的弟子們住於法之繼承人,而不是財
物之繼承人。』我也因此不會被指責:『大師的弟子們住於法之繼承人,而不是財物
之繼承人。』比丘們!因此,你們要成為我的法之繼承人,不要成為財物之繼承人。
我[出於]對你們的憐愍而想:『弟子們是否能成為我的法之繼承人,而不是財物之繼
承人。』 

..................

====================================

綜合觀察起來,可能的文意是:

佛陀希望弟子們來佛陀門下出家,是來求法的,不是來求食物、財物的。

這裡我一點小感想,學佛法很好,如果能降低對財物、食物的欲貪會更好,但如果肚
子餓到很難過,我覺得吃飯也是OK的,要是餓過頭變苦行可能又太痛苦而障礙學法了
。


agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站

台大獅子吼佛學專站是華人界第一個佛學專站。提供佛學討論交流,基於佛陀遺教,探尋佛陀本懷,實踐於日常生活,見證於慈悲智慧。

Wed Mar 15 00:59:35 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#2
@Facebook
同意「佛陀開示弟子們不要去貪圖利益、食物的供養,而是要常常掛念學到的法」。
Wed Mar 15 07:24:03 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#3
@Facebook
念施和念法要結合在一起的意思嗎?
Wed Mar 15 09:18:26 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#4
@Facebook
個人理解∼

佛陀的意思是指:應該學習佛陀的教法與教導他人,而非學習居士的布施供養及貪圖
他們的利養。因為如此你們才能體證道果,而能恭敬於法,不貪著利養。

假如貪圖利養,在我的教法下,這是很大的過錯∼

參考
Wed Mar 15 11:21:45 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#5
@Facebook
剛剛補上比對經典,三篇一起看,感覺會更清楚了解一些
Wed Mar 15 22:05:34 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#6
@Facebook
[增壹阿含18品3經,中阿含88經,中部3經]

這3經.是同一故事.

【增壹阿含18品3經】

世尊告諸比丘: 

「常當法施,勿習食施。....

諸比丘當學法施,勿學思欲之施。我前所說者,由此因緣。....

尊者舍利弗告諸比丘: 

「云何世尊弟子貪著利養,不修行法?云何世尊弟子貪修行法,不貪利養?...」

諸比丘白舍利弗曰: 

「云何比丘貪著於法,不著於財?」 

【中阿含88經】

世尊告諸比丘: 

「汝等當行求法,莫行求飲食....

是以彼比丘因不取此食故,得可佛意。是謂:諸弟子為行求法故而依佛行,非為求飲
食。」

【中部3經】 

世尊這麼說: 

「比丘們!你們要成為我的法之繼承人,不要成為財物之繼承人。...」

http://agama.buddhason.org/AA/AA141.htm

對比[中阿含88經,中部3經],以及閱讀[增壹阿含18品3經]的全篇內容,都盡是闡述
[當行求法,莫行求飲食]之理.

而不是在討論如何「佈施法,佈施食物」。

所以.個人理解:

增壹阿含18品3經中的「法施,食施」,並不是指:「佈施法,佈施食物」,而是指
:「接受法的佈施,接受食物的佈施」。

以上.個人理解.僅供參考!~  ^_^
Wed Mar 15 22:58:58 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#7
@Facebook
中阿含與中部說明的更清楚,出家的比丘應以學習法以體證道果為主要任務,其餘傳
法或布施與利養等不是其主要繼承的目標∼
Wed Mar 15 23:20:11 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#8
@Facebook
此經與中阿含(八八)求法經同,故以自己去年一篇心得提供參考。

 (八八)中阿含穢品求法經第二

佛陀教誡弟子,之所以來作佛弟子,即當以求法為宗旨,不以求頓飯吃為目的。求法
是為離苦得樂,解脫不生;若只為溫飽,何如凡夫營生相對容易;接著佛陀舉個例子
說明怎樣叫「為求飲食故而依佛行,非為求法。」

一次佛陀用完餐還有剩飯菜,正好二位比丘來,沿途餐風露宿,飢腸轆轆。佛對二位
比丘說:「我剛吃飽還剩些飯菜,你們想吃就自行取用,不然我要拿去倒掉。」當中
一位比丘心想,佛陀已吃飽,剩菜飯若我不吃還是倒掉,與其浪費,寧可我吃了飽,
所以就拿了吃。對這位比丘的選擇佛陀給了評論:「彼比丘取此食已,雖一日一夜樂
而得安隱,但彼比丘因取此食故,不可佛意。」

【不可佛意】是什麼意思?就是「不能讓佛生歡喜心」,不符合佛的心意。 說到這
裡我有點困惑,這位比丘依佛說:他吃飽了還有剩飯菜可以取食,如果不吃佛陀就要
拿去處理掉。他選擇食用,一來避免浪費,還要佛陀善後;二來節儉、環保,怎反倒
錯了呢?

    先將佛陀對這比丘的評語經文節錄於後:「彼比丘取此食已,雖一日一夜樂而得
安隱,但彼比丘因取此食故,不可佛意。所以者何?彼比丘因取此食故,不得少欲,
不知厭足,不得易養,不得易滿,不得知時,不知節限,不得精進,不得宴坐,不得
淨行,不得遠離,不得一心,不得精勤,亦不得涅槃。」

我的解讀是:

1.比丘遠道而來,所為何事?難道為吃佛陀的剩飯菜嗎?肯定不是,一定為【求法】
嘛!但在飢渴力羸面臨食物引誘時,他屈服了;「先顧肚子,再顧佛祖」,求法的意
志不夠強固,這關都過不了,再面臨生死關頭就更不用說了。見微知著,所以佛陀給
他下了上述的評語。

2.另一位比丘也面臨考驗時這樣想:「世尊說食中之【下極】者,謂殘餘食也,我今
寧可不取此食。」【下極】我解讀是「最後不得不」,沒辦法了。本來佛陀規定僧眾
(包含自己)日日乞食,且不能留隔夜食,除了生病、老弱者外。今二比丘可能未乞
食或空缽不得而知,但一日不食不礙身命,能親炙佛陀說法是多麼的難得,聞法唯恐
不及,那還填飽肚子優先,何況還是剩食。要知日日乞食之律,重在修習少欲、知足
、精勤不懈怠,更而宴坐、淨行、遠離、一心,達於涅槃成就,過程是艱難無比,若
是自己目標不明確肯定,怎能期望其道心不退呢?

結論:吃,就壞事了。這也說明《守護六根》有多難啊!但一定要堅持,我們相互勉
勵。
Thu Mar 16 12:23:20 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

Re: agama1:增壹阿含經慚愧品第十八 - 台大獅子吼佛學專站
#9
@Facebook
四種資具皆需如理思惟的省思才可受用,否則成了「借受用」,那麼肯定還是要還債
的∼
Thu Mar 16 12:29:13 2017
回覆 | 轉寄 | 查分 | 返回

卍 台大獅子吼佛學專站  http://buddhaspace.org