Kevin Hsu:

雜阿含(六四二)經

﹝註解﹞

③ 無知根:關於「無」的智慧的機能;解脫於一切(知見)的智慧的機能。相當的南傳經文作「完全智狀態之根」。

⑧ 無知:在此特指關於「無」的智慧;解脫於一切(知見)的智慧。

個人認為註解③、⑧有望文生義之嫌。參酌「瑜伽師地論」、「法蘊足論」、「發智大毘婆沙論」、「俱舍論」都以「具知根」、「具知」釋之,應有其本。故註解③、⑧建議以「無學」之「無」義來解釋「無知」以貼近法義,因為「沒有再要知的法(智慧)」,即表示已「具知」了。

節錄-二則相關經文供參考:

1.『瑜伽師地論』卷九八中:大正30,863a26-27

未知當知、已知、具知三無漏根,於能趣向出世離欲,最極究竟有增上義。

2.《俱舍論》卷3:大正29,15a01-10

如次建立三無漏根。謂在見道依意等九立未知當知根。若在修道即依此九立已知根。在無學道亦依此九立具知根。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故。說彼名未知當知。若在修道無未曾知。但為斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名為已知。在無學道知己已知故名為知。有此知者名為具知。或習此知已成性者名為具知。謂得盡智無生智故如實自知。


David Chiou:

這個提議很好。「無知根」是無學聖者的根,這是有共識的。只是這詞如何直覺地譯為白話,的確傷腦筋。

目前依 Kevin Hsu 的建議修改如下,看大家有沒有更為直白的翻譯的想法?

  • 無知:這裡特指「無」學聖者的了「知」;沒有仍須知道的法。
  • 無知根:這裡特指「無」學聖者的了「知」;沒有仍須知道的法。指阿羅漢清楚知道真理,且已實證斷除一切煩惱。又譯為「具知根」、「知已根」。相當的南傳經文作「完全智狀態之根」。
 
agama/什麼是_無知根.txt · 上一次變更: 2020/10/23 12:23
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.095745086669922