Main: 佛陀不淮弟子「於未受戒者前示現神通」

佛陀不淮弟子「於未受戒者前示現神通」

 當這些東西已經變成個人掛在嘴上的口號或宣傳品, 或是變成別人用以
 崇拜的理由. 那就已經很明顯的是極端地不好的了!
 若有人誇張的告訴你, 某人有什麼神通力、功德力, 某人已得某次第定,
 你應該將這些話捨除, 並且應該視這個人為好大妄語者, 遠離他的一切
 口語.
: 談這些東西的確不太好, 每每看到新鮮古怪的, 我的心就會跳好幾下...
貪心就起來了.
)
: 又不過呢, 這一版是 buda-xfiel 耶, 也就是談些稀奇古怪的東西,
: 能不能請版主出來聊聊, 怎樣是神通感應, 行者不應多談, 不應去關心的東西.
: 哪些又是可以茶餘飯後磕瓜子時可以閒扯的呢?
我想, 有個標準也比較好讓我們自律一下.
)

略提一下供作參考:

 最簡單的說法是佛陀不淮弟子「於未受戒者前示現神通」。
神通者,異能也。不管是身現、言說、意使誤解,都違於律。

 佛陀也表示不應認為可現神通渡眾,只有偶爾個別特殊的
情形,而不足為常法。經、律之中,佛陀向弟子明確表明過多
次。

 有一件史實,是一位大長者跟佛陀說「請您示現神通,
以讓此城人民歸敬於佛」,佛陀不許。這樣子請了三次,佛
陀都斬釘截鐵地拒絕。為什麼? 佛陀說了:「外道乃至世術
都有神通,以神通渡眾會造成眾生將佛法與外道法不分,信
者迷昧,不信者謗佛。」因此堅持不許。也因此雖然眾生根
器有別,對於絕大多數的人,都是由「有施有戒有願說...」
最基本的開始,確定當事人堪受於法,才說四聖諦(而不是
神通)。

 在版上公開特殊感應的情形類似如上所述,應此我們應
謹慎言行。

 另外還有一個很重要的原因,就是避免增長行者的我慢。
神通既無法真正渡眾,那麼講說的人主要的發心往往是不自
覺的讓別人覺得自己很厲害,這樣子是造成大妄語的前行,
很危險,因此得要自省。如果真的是值得參考的實修的事情,
有時可以用第三者傳述的立場來提供作參考,卻得小心避免
我們自己因此而自抬身價。如有讓人覺得我們很厲害的可能,
就得小心為上。

: 不然啊, 我有不少感想可以聊呢....

 感想與異能相信大多數人都能分辨,因此最重要的就是
我們自己覺察內心的動機了 :Q

: 講一個應該不犯規的.
: 那一天去買沈香, 因為以前都買檀香, 這回換高級一點的.
: 在點香時, 發覺好香喔! 突然就有一個心情起來....
: 可憐如我沒太多錢買好香, 而且我也很小氣,
: 不過聽說諸香之中, 戒香第一, 看好要儘量好好持戒, 以供諸佛.

  yeah! 共勉 :)

 作者: tyuan (念死) 看板: Buddhism
標題: Re: 佛陀不准在未受戒的人面前展現神通
時間: Wed Apr 9 21:52:14 2003

※ 引述《purify (淨心)》之銘言:
> 佛陀不准在未受戒的人面前展現神通
> DC問> 據說佛陀曾強調「不准在未受戒的人面前展示神通」,不知哪部經典有特別
> 提此呢?
> AT答>記得是阿含經的(中或雜阿含), 有談到賓頭盧尊者在遊戲中和
> 外道、一般人一同搶獎品, 他為了取得第一名, 而展現了神通,
> 被世尊斥責, 當中就有「在未受戒人面前展現神通, 同時現神
> 通又是為了遊戲」。

在 cbeta 裡
No. 2121 經律異相 (卷13) T53, p0066a

 賓頭盧以神力取樹提缽被擯拘耶尼六

王舍城中樹提居士。入海客還。餉一栴檀作缽。置絡囊中。懸高杙上言。若沙門婆羅門。能
不以梯杖得者。便取。富樓那等皆言。欲見神力掉頭而去。賓頭盧。姓頗羅墮詣樹提。樹提
言。善來頗羅墮。能不以梯杖取缽者與。賓頭盧入定。伸手取缽。居士以盛滿飯授之。食已
持去。有一比丘。少欲知足。問從何處得。賓頭盧具說上事。少欲比丘訶責言。為受赤裸外
道物。云何名比丘。於未受大戒人前。現過人聖法。訶已白佛。佛集僧。問賓頭盧。汝實作
是事不。答言。實爾。佛語頗羅墮。盡形擯汝。不應得在閻浮提住。賓頭盧。奉教還房。付
臥具床榻還僧。持衣缽。從閻浮提沒。現瞿耶尼。教化四眾廣興佛事(出十誦律六誦第二卷
僧祇彌沙塞四分大同小異)

還有
No. 1428 四分律 (卷51) T22, p0946b
No. 1428 四分律 (卷51) T22, p0946c

本頁更新於 2007 年 07 月 24 日,09:40 PM